Suspended Felt Pavilion

LOCATION Shen Zhen
DATE May, 2014-July, 2014
ORGANIZER The 14th China International Fashion Brand Show - Shen Zhen
CLIENT A Fashion Brand
PROGRAM Exhibition
AREA 315m²
STATUS Constructin Completed
DESIGN TEAM Shuo Wang, Jing Zhang, Chi Zhang, Qianqian Chang, Ling Yang
STRUCTURE CONSULTANT Lichuan Liu
LIGHTING CONSULTANT Xiaowei Han
PHOTOGRAPHER Su Chen, Chun Fang